QHT azərbaycanlı əsirlərə qarşı pis rəftar və işgəncələrlə bağlı hesabat yayıb

“Cəmiyyətin və vətəndаş münаsibətlərinin inkişаfı” İctimаi Birliyi tərəfindən “Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində azərbaycanlı əsirlərə qarşı pis rəftar və…